เส้นผม ผมบาง รักษา

แผนกเส้นผม มิ่งขวัญคลินิก สำหรับรักษาคนผมบาง

  คนไข้ที่มีปัญหาผมบาง ศีรษะล้าน ผมร่วงเป็นหย่อม ทางมิ่งขวัญคลินิกมีบริการและตรวจรักษาโรคของเส้นผมโดยนายแพทย์สิทธิชัย อีงประเสริฐ แพทย์ผู้มีประสบการณ์รักษาเส้นผมโดยตรง โดยใช้เครื่องมือ folliscope เพื่อใช้ในการวินิจฉัยปัญหาเส้นผมพร้อมติดตามการรักษาอย่างมีมาตรฐานสากลด้วย Micro- และ Macrophotography

บริการการรักษา

  • การทายา
  • รับประทานยา
  • การฉีดรักษาโรคผมร่วง
  • การทำการรักษาโรคผมบางด้วยแสงเลเซอร์พลังงานต่ำ (Low level laser light therapy)
✅ ไม่มีค่าบริการทางการแพทย์

✅ บริการตรวจด้วยเครื่อง Folliscope เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคทางเส้นผมได้แม่นยำขึ้น